Klauzula Informacyjna - Polityka prywatności zgodna z RODO

dotycząca sprzedaży on-line biletów na pole paintballowe, na nocleg w hamakach i do sauny w sadzie

 

Drogi Użytkowniku!

 

Dbamy o twoją prywatność i chcemy, abyś w czasie korzystania z usług oferowanych w naszym serwisie czuł się komfortowo. Dlatego też poniżej prezentujemy ci najważniejsze informacje o zasadach przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych oraz plikach cookies, które są wykorzystywane przez nasz Serwis.

Informacje te zostały przygotowane z uwzględnieniem RODO, czyli ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

Niniejsza polityka ma zastosowanie do procesu zakupu biletów, voucherów, karnetów na stronie internetowej.

 

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

 

Administratorem danych osobowych Klienta w rozumieniu przepisów prawa powszechnie obowiązującego, odnośnie do danych osobowych Klienta, jest Sprzedawca.

Dane rejestrowe oraz kontaktowe Sprzedawcy: BIGo Michał Gofran, Kłopotów 12 A, 59-300 Lubin, NIP: 6922362973, tel. +48 693286224, e-mail bigo@wp.pl

DANE OSOBOWE, CELE PRZETWARZANIA, PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH, OKRES PRZETWARZANIA

Dane osobowe, w szczególności imię i nazwisko, adres e-mail i ew. numer telefonu, przetwarzane będą przez Sprzedawcę i odpowiednio umocowane podmioty przetwarzające wyłącznie w celu świadczenia usług oraz spełnia świadczeń względem Klienta umożliwiając mu realizację uprawnień wynikających z realizacją Wejściówki, wyjaśnienia okoliczności ewentualnego korzystania z usług niezgodnie z Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami prawa, oraz rozpatrywania ewentualnych reklamacji. Przedmiot, zakres, charakter przetwarzania oraz rodzaj danych osobowych i kategorie osób, których dane te dotyczą oraz wszelkie dane wymagane przepisami prawa powszechnie obowiązującego określone są w Załączniku nr 1;

W razie wyrażenia przez Klienta zgody, poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w czasie zakupu, Sprzedawca może przetwarzać dane osobowe Klienta w celach marketingowych oraz przesyłać informacje handlowe na adres poczty elektronicznej. Zgoda na przetwarzanie danych w celach marketingowych oraz przesyłanie informacji handlowej może być cofnięta poprzez przesłanie odpowiedniej wiadomości na adres poczty elektronicznej Sprzedawcy.


PRZETWARZANIE DANYCH

Przetwarzając twoje dane osobowe stosujemy środki organizacyjne i techniczne zgodne z właściwymi przepisami prawa (zwłaszcza z RODO), w tym stosujemy szyfrowanie połączenia za pomocą certyfikatu SSL.

PODANIE DANYCH

Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do świadczenia usług. Klientowi, którego dane dotyczą, przysługuje prawo do kontroli przetwarzanych danych, poprzez uzyskanie informacji odnośnie przetwarzania danych osobowych, możliwość żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, prawo wniesienia pisemnego, żądania zaprzestania przetwarzania jej danych i zapomnienia. W tym celu Klient powinien kontaktować się z Sprzedawcę pisemnie poprzez wiadomość e-mail na adres Sprzedawcy widoczny w stopce Panelu sprzedaży.


 

Jeśli uznasz, że twoje dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, możesz złożyć skargę do organu nadzorczego.

Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania przez Klienta nieprawdziwych lub błędnych danych, jeśli mimo dołożenia przez Sprzedawcy należytej staranności nie będzie możliwe nawiązanie kontaktu z Klientem.


 

ODBIORCY DANYCH (PODMIOTY Z USŁUG, KTÓRYCH KORZYSTAMY)

 

W związku z obsługą sprzedaży biletów, voucherów, karnetów korzystamy z usług innych podmiotów, które świadczą dla nas usługi wspierające naszą działalność. Tym samym Twoje dane mogą być przekazywane, wyłącznie w celach wskazanych w niniejszej polityce:

 

●     firmom zapewniającym nam oprogramowanie do sprzedaży,

●     dostawcy platformy płatniczej za pośrednictwem, której możesz zapłacić za nasze usługi,

●     dostawcy oprogramowania do wystawiania faktur,

●     podmiotom świadczącym obsługę księgową i rachunkową,

●     W przypadku wysłania do ciebie przesyłki drogą tradycyjną także: firmie świadczącej usługi kurierskie/pocztowe.

 

W przypadku wysyłania do ciebie komunikatów systemowych oraz edukacyjnych, a także treści marketingowych drogą elektroniczną:

●     podmiotom dostarczającym oprogramowanie do wysyłania wiadomości marketingowych, zwłaszcza w ramach usługi newsletter.

 

Może mieć miejsce przetwarzanie twoich danych również przez podmioty spoza Unii Europejskiej na podstawie art. 49 ust. 1 lit. b i c RODO. Właściwy poziom ochrony twoich danych, w tym poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń, zapewnia zawarcie z tymi podmiotami Standardowych klauzul umownych.

 

Sprzedawca może udostępnić firmie realizującej obsługę informatyczną w zakresie wydawania, utrzymania i zapewnienia dostępu do e-paragonów numer telefonu Klienta, który może być przetwarzany na potrzeby:

  1. weryfikacji czy dany numer telefonu został zarejestrowany w produktach własnych firmy dających dostęp do e-paragonów, a w przypadku pozytywnej weryfikacji udostępniania w ramach tych produktów Klientowi e-paragonów oraz dodatkowych informacji pochodzącym z procesu ich wydawania
  2. wysyłania smsów i innych powiadomień do Klientów potwierdzających wydanie e-paragonu do systemu informatycznego firmy realizującej obsługę informatyczną e-paragonów.

 

PROFILOWANIE

 

W Serwisie nie dokonujemy profilowania, na podstawie którego podejmowane będą decyzje wywołujące wobec ciebie skutki prawne lub wpływające na ciebie w podobnie istotny sposób.

 

COOKIES

Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.


Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

 

Pliki cookies wykorzystywane są w celu:


●     dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

●     tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;


W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.


 

W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:


●     „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;

●     pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;

●     „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;


W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).


 

Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

 

Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem http://pl.wikipedia.org/wiki/Ciasteczko.


Google Analytics


Serwis wykorzystuje pliki cookies służące do monitorowania ruchu na stronie internetowej, tj. analityki danych, w tym cookies Google Analytics należącego do Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, MountainView, CA 94043, USA), w skrócie Google. Pliki cookie są zapisywane na komputerze Użytkownika Serwisu, a następnie przenoszone na serwer Google w USA i tam zapisywane. Są one wykorzystywane do rozróżniania użytkowników na potrzeby gromadzenia informacji na temat odwiedzin na stronie oraz monitorowania wskaźnika zapytań w odniesieniu do własnych serwerów. Instalowane przez Google Analytics pliki cookies nie pozwalają na identyfikację osobową Użytkownika, ponieważ nie są śledzone żadne informacje ani dane osobowe. Ponadto Google Analytics korzystają z ciasteczek, które pozwalają na innych stronach wyświetlać reklamy personalizowane, prowadzić kampanie marketingowe, które są bardziej interesujące dla użytkowników


Google nie wykorzystuje zebranych danych do identyfikacji Użytkownika Serwisu ani nie łączy tych informacji w celu umożliwienia identyfikacji. W witrynie stosowana jest anonimizacja adresów IP, co oznacza, że na terenie krajów członkowskich Unii Europejskiej lub innych krajów będących stronami Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym adres IP Użytkownika Serwisu zostanie uprzednio skrócony przez Google. Pełny adres IP jest przekazywany na serwer Google w USA i tam skracany jedynie w wyjątkowych przypadkach. W odniesieniu do wyjątkowych przypadków, w których dane osobowe są przekazywane do USA, Google posiada certyfikację EU-US PrivacyShield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. Oznacza to, że podmiot ten zobowiązał się do stosowania zasad ochrony danych osobowych obowiązujących na terenie Unii Europejskiej.

Szczegółowe informacje o zakresie i zasadach zbierania danych w związku z tą usługą można znaleźć pod linkiem: https://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners.

Podstawę prawną dla korzystania z Google Analytics stanowi art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f RODO, czyli prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na prowadzeniu analiz i statystyk.

Wybór odpowiednich ustawień w przeglądarce pozwala na uniemożliwienie używania i zapisywania plików cookie na urządzeniach, z których Użytkownik Serwisu korzysta przy przeglądaniu Serwisu. Informujemy jednak, że może to wiązać się z brakiem możliwości korzystania ze wszystkich funkcji Serwisu. Można także zablokować zapisywanie i przetwarzanie przez Google danych generowanych przez pliki cookie odnoszących się do korzystania z witryny (włącznie z adresem IP użytkownika Serwisu). W tym celu należy pobrać i zainstalować wtyczki do przeglądarki, dostępne pod następującym linkiem: Dodatek do przeglądarki do dezaktywacji Google Analytics


Zmiana ustawień dotyczących cookies


Co do zasady przeglądarki internetowe, a także inne oprogramowania zainstalowane na komputerze lub innym urządzeniu, które zostało podłączone do sieci - domyślnie pozwalają na umieszczanie plików cookies na takim urządzeniu. W konsekwencji umożliwiają zbieranie informacji o osobach odwiedzających Serwis. Jednak dzięki zmianie ustawień przeglądarki internetowej zgoda wyrażona na korzystanie z technologii cookies może w każdym momencie zostać przez Użytkownika Serwisu zmodyfikowana lub odwołana. Oznacza to, że Użytkownik Serwisu może np. częściowo ograniczyć zapisywanie plików Cookies na jego urządzeniu lub całkowicie wyłączyć taką możliwość. Administrator informuje jednak, iż ograniczenie lub uniemożliwienie stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie Sklepu.

Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej oraz na poniższych stronach:


        w przeglądarce Chrome


        w przeglądarce Firefox

        w przęglądarce Internet Explorer

        w przeglądarce Opera

        w przeglądarce Safari


Jeśli nie wyłączysz wykorzystywania plików cookies w ustawieniach przeglądarki, oznacza to, że wyrażasz zgodę na ich wykorzystanie.


W naszym Serwisie wykorzystujemy dwa rodzaje ciasteczek tj.:

●     sesyjne – pozostające na twoim urządzeniu jedynie podczas korzystania z Serwisu,

●     stałe – pozostające na twoim urządzeniu tak długo jak jest ustawiony dla nich czas życia lub do momentu ich usunięcia przez ciebie.

 


 

Załącznik nr 1 - Szczegółowe cele i zakres przetwarzania danych osobowych

 

Lp.

Przedmiot

Zakres

Cel przetwarzania

Rodzaj danych osobowych

Kategoria osób

Okres przechowywania

1.

Zakup Wejściówki

●       Imiona i nazwiska

●       Adresy e-mail

●       Numery telefonów

●       Dane niezbędne do wystawienia faktury VAT

●       Informacje o preferencjach dotyczących odbycia usługi

Zawarcie umowy Klienta ze Sprzedawcą

Zwykłe dane osobowe, zgodne z art. 4 pkt 1 RODO

Potencjalni klienci Sprzedawcy

Okres niezbędny dla świadczenia usługi

2.

Świadczenie usługi na którą została wykupiona Wejściówka

●       Imiona i nazwiska

●       Adresy e-mail

●       Numery telefonów

●       Dane niezbędne do wystawienia faktury VAT

●       Informacje o preferencjach dotyczących odbycia usługi

Realizacja umowy z Klientem

Zwykłe dane osobowe, zgodne z art. 4 pkt 1 RODO

Klienci Sprzedawcy

Okres niezbędny dla świadczenia usługi

3.

Rozpatrzenie reklamacji lub żądania zwrotu

●       Imiona i nazwiska

●       Adresy e-mail

●       Numery telefonów

●       Dane niezbędne do wystawienia faktury VAT

●       Informacje o preferencjach dotyczących odbycia usługi

Rozpatrzenie reklamacji i zwrotów

Zwykłe dane osobowe, zgodne z art. 4 pkt 1 RODO

Klienci Sprzedawcy

Okres niezbędny dla świadczenia usługi

4.

Zakup Wejściówki

●   Adres IP

●   Informacje o preferencjach dotyczących odbycia usługi

Prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na prowadzeniu analiz i statystyk

Zwykłe dane osobowe, zgodne z art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f RODO

Klienci Sprzedawcy

Okres niezbędny dla świadczenia usługi

5.

Udzielenie odpowiedzi na zapytanie

●       Imiona i nazwiska

●       Adresy e-mail

●       Numery telefonów

●       Treść zapytania

 

 

Udzielenie odpowiedzi na zapytanie

Zwykłe dane osobowe, zgodne z art. 4 pkt 1 RODO oraz dane osobowe szczególnej kategorii, o których mowa w art. 9 pkt. 1, w odniesieniu do treści zapytania

Osoby, które skontaktowały się przez formularz, e-mail lub telefonicznie

Okres niezbędny dla świadczenia usługi

6.

Wysyłanie propozycji nabycia usług biletowanych oraz informacje o wydarzeniach i promocjach

●       Imiona i nazwiska

●       Adresy e-mail

●       Numery telefonów

●       Dane niezbędne do wystawienia faktury VAT

●       Informacje o preferencjach dotyczących świadczonych usług

Zawarcie umowy Klienta ze Sprzedawcą

Zwykłe dane osobowe, zgodne z art. 4 pkt 1 RODO

Osoby, które wyraziły zgodę na otrzymywanie informacji

Do odwołania